Visie

Een essentieel onderdeel van een gebouw is de constructie. Behalve essentieel en functioneel maakt de constructie ook deel uit van het ontwerp; de architectuur. De zichtbare kolommen, balken en vloeren zorgen onder meer voor het ritme, de spanning en het gevoel dat een gebouw uitstraalt. Voor een optimaal resultaat is een goede integratie in het ontwerp belangrijk. De constructie moet efficiënt en met oog voor architectuur zijn ontworpen. Door BREED direct actief bij het ontwerpproces te betrekken, is in een vroeg stadium zichtbaar of de architectuur aan alle voorwaarden voldoet. Samen zoek je naar het beste resultaat, dat zowel esthetisch als efficiënt is. Door constructieve alternatieven aan te reiken, krijgt de architect, maar ook de opdrachtgever, een realistisch beeld van de mogelijkheden van een gebouw. Zo realiseer je samen een optimaal ontwerp.

Als constructief ontwerpbureau brengt BREED alle opties in kaart en tast de grenzen af. Uiteindelijk valt of staat een gebouw met een goede constructie. Met zowel architectonische als constructieve kennis is BREED breed inzetbaar.

 

Profiel

Ingenieur Gilbert van der Lee startte in 2006 met BREED Integrated Design. Een constructief ontwerpbureau waar alle bouwdisciplines samen komen. Niet voor niets combineerde hij zijn universitaire studie constructief ontwerpen aan de Technische Universiteit in Eindhoven met de studie architectuur. Ook het volgen van de studie Master City Developer (MCD) over integrale binnenstedelijke ontwikkeling was geen logische stap voor een constructief ontwerper.

“Door je in andermans werk te verdiepen maak je net dat verschil. Ik oefen mijn vak beter uit, doordat ik bekend ben met de wereld van de architectuur.”

“Ervaring deed Gilbert van der Lee onder meer op bij ingenieursbureau Arcadis, waar hij een adviserende rol kreeg in grote projecten, zoals Amsterdam ArenA en de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden.

Met BREED wil hij partijen dichter bij elkaar brengen. “Door samen te werken kom je tot nieuwe ideeën en leg je de basis voor innovatie. Zo waren architecten als Gaudi en Frank Lloyd Wright hun tijd ver vooruit, door hun ontwerpen aan allerlei natuurkundige wet­ten te toetsen. De gedachtegang van architect Ludwig Mies van der Rohe past bij de ideeën van BREED. Met zijn filosofie ‘less is more’ is alles met elkaar in balans en is niets overbodig. Het Barcelona-paviljoen getuigt daarvan en vormt een bron van inspiratie.”

 

Duurzaam bouwen

Natuurlijke grondstoffen zijn niet onuitputtelijk. Bouwen betekent onherroepelijk het verbruiken van natuurlijke grondstoffen. BREED Integrated Design is van mening dat dit op een weloverwogen manier kan door de natuurlijke grondstoffen zo veel mogelijk te gebruiken in plaats van te verbruiken.

Duurzaam bouwen is op vele fronten in te zetten: het materiaal dat het gebouw nodig heeft tijdens de bouw en tijdens de levensduur. Denk aan het materiaal dat na de sloop achterblijft, maar ook aan de energie die het gebouw gedurende de gehele levensduur verbruikt. Zo is hergebruik van een houten constructie altijd mogelijk. In het slechtste geval dient het als brandstof. Daarmee is het materiaal zelf volledig CO2-neutraal. Alle opgeslagen CO2 komt weer vrij tijdens de verbranding. Slechts de verwerking en het transport kosten energie.

Duurzaamheid staat ook voor de robuustheid van het gebouw. Is het gebouw zeer specifiek voor één doel of voor meerdere functionaliteiten gebouwd? En kunnen we eenvoudig anticiperen op toekomstige wijzigingen? Wij denken daar over na en brengen duurzaam bouwen graag tijdens het ontwerpproces ter sprake.

 

BIM

Bouwwerken zijn complex en architecten verkennen de grenzen van de esthetische en technische mogelijkheden. BREED Integrated Design gaat deze uitdaging graag aan en beschikt hiervoor over het nodige gereedschap.

Het Building Information Model, ofwel BIM, is één geïntegreerd model van het gebouw. Alle afzonderlijke informatie van diverse adviseurs komt hierin samen. Intern gebruiken we BIM als platform voor de uitwisseling van gegevens voor het reken- en tekenwerk. Wil de installateur bijvoorbeeld een sparing op een bepaalde plek, dan wordt deze in de berekening opgenomen en direct op de tekening verwerkt. Zo zijn fouten te voorkomen en blijft alle actuele informatie voorhanden.BREED genereert 3D-modellen waardoor aanpassingen direct zichtbaar zijn. Alle aanzichten, doorsnedes en details zijn ten slotte coherent aan elkaar. Deze 3D-modellen vergemakkelijken het uitwisselen van informatie met het ontwerpteam.

Een BIM-model biedt al vanaf het begin van het ontwerptraject zijn meerwaarde. ‘Clashes’ of botsingen tussen architectuur en constructie of van constructie-elementen zijn meteen inzichtelijk. Wat het maken van ontwerp-
beslissingen vereenvoudigd. Ondanks dat de praktijk op dit punt achterblijft, werkt BREED al jaren met BIM. Indien gewenst kunnen wij zowel volgens BIM als de traditionele aanpak werken.

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden is De Nieuwe Regeling 2011 (DNR-2011) van toepassing. De DNR-2011 beschrijft de juridische verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze regeling is in samenwerking met de Bond van Nederlandse architecten (BNA) en NLingenieurs opgesteld.